VBA 2 – 15 Opdeling af kode

vba introkursus

Høj-strukturering af kode i procedurer til simplificering af kodeopbygning. Der lægges vægt på opdeling af procedurer, så samme type kode ikke angives i flere procedurer.