vba introkursus
Del gerne! :-)

Introduktion til VBA. Opsætning af Excel til udvikler-fanen, hvorunder VBA-værktøjet ligger. Desuden gennemgåes makrosikkerhed.
I denne lektion vil vi sætte vores Excel op, så vi har adgang til de funktioner, som vi har behov for til VBA og programmering, og vi vil snakke lidt om macro-sikkerhed, inden vi begynder med selve programmeringen.

Som det første skal vi have Excel sat op, så vi har adgang til de funktioner, som VBA anvender. Der findes flere måder at gøre det på. Den simpleste er at have adgang til VBA oppe i en fane i båndet.

Det gør vi ved at klikke på filer, indstillinger, og så har vi mulighed for at tilpasse båndet. Under tilpasning af båndet er der en række hovedfaner, hvorunder udviklerfanen er en af dem. Vi aktiverer denne ved at krydse af i kassen, så der kommer et flueben, hvor vi så trykker OK efterfølgende.

Når vi åbner udviklerfanen, ser vi at der er en række værktøjer, hvor Visual Basic og Makroer er nogle af dem, og en række andre, som vi skal til at anvende senere, når vi kommertilat arbejde med programmeringen.

Ved at klikke på Visual Basic får man åbnet editoren, som man anvender til VBA-programmeringen. Vi kommer ind til, hvordan denne editor virker, og hvordan programmeringen kan sættes op, i de næste lektioner.

Excel er nu sat op, så vi har de funktioner, der er nødvendige, når vi kommer til at skulle udarbejde de næste lektioner.

Inden vi går i gang med selve programmeringen, er det dog vigtigt at vi forstår lidt sikkerhed omkring det, og hvad VBA er for noget.

VBA står for Visual Basic for Applications. Det er et sprog, som er applikationerne i Microsoft Office pakken forstår, og med de applikationer menes der Excel og Word (mv.)

Det er et kodesprog, og det er sat op til de forskellige applikatiner, og dvs. at Excel VBA er ikke nødvendigvis det samme som Word VBA – men der er en lang række fældestræk. Men i bund og grund så er det kode, og koden er i stand til at bygge funktioner, man kan hente informationer fra Excel og så modificere det, og man kan hente noget data fra Excel og modificere det.

Det er også muligt at bygge nogle funktioner fra bunden, som Excel ikke har som standard. Fx at finde den række, som tilhører den sidste linje i en stor datamængde.

Men det er også muligt a tskrive kode, som kan hente nogle informationer fra PC’en. Det kan være relevant, når man skal have fx brugerstyring på. Men noget af den kode er også i stand til at hente nogle informationer, som kan være følsomme for PC’en. Det er derfor vigtigt at have sikkerheden in mente, når man arbejder med VBA, så man beskytter sig imod virus og lignende fra internettet, når der sendes filer til en, som har en VBA-kode i sig.

Der findes fire forskellige standard-opsætninger for sikkerhed, når man arbejder med VBA. De er rangeret fra højeste sikkerhed til ingen sikkerhed.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =