VBA 2 – 01 Objekter – Generelt

vba introkursus

Generel introduktion til hvad objekter er og mapping af primære objekter indenfor Application. Herunder beskrives events, methods og properties.