VBA 1 oversigt

1) Introduktion til VBA

Opsætning af Excel til udvikler-fanen, hvorunder VBA-værktøjet ligger. Desuden gennemgåes makrosikkerhed.

2) VBA-editoren

Gennemgang af VBA-editorens udseende, værktøjer og arbejdsområder.

3) VBA-editoren: Egenskabsvinduet

Gennemgang af egenskabsvinduet i VBA-editoren. Eksempel med navngivning og synlighed af ark.

4) Konventioner

Et overblik over generelle konventioner, som er gode at kende til. Fokus på systemer, navngivning og hierakier.

5) Indspilning af makro

Gennemgang af indspilning af makro-funktionen og hvordan denne virker. Eksempel med filtrering af data.

6) Hello World

Udarbejdelse af første kode fra bunden – vi anvender standard-eksemplet “hello world”.

7) Data – Variable

Grundlæggende lektion, hvor data “variable” gennemgåes.

8) Data – Dimensionering

Grundlæggende lektion, hvor dimensionering af data beskrives. Herunder gennemgåes “Option Explicit”.

9) Scoping – Procedurer

Vi gennemgår princippet af scoping (tilgængelighed – Private/Public) af procedurer.

10) Scoping – Data

Vi gennemgår princippet af scoping (tilgængelighed – Private/Public) af variable.

11) Kommentarer

Gennemgang af kommentering af kode i VBA og hvordan dette kan anvendes, samt hvordan det ikke bør anvendes.

12) Data – Datatyper

Introduktion til biblioteket med datatyper. Vi introducerer: Sand/Falsk, Byte, Integer, Long, Single, Double, String, Date og Variant.

13) Data – Konstanter

Grundlæggende lektion, hvor data “konstanter” gennemgåes.

14) Data – Tal datatyper

Udvidet gennemgang af tal-datatyper, som indgik i introduktionen til datatyper.

15) Data – Tekst datatyper

Udvidet gennemgang af tekst-datatyper, som indgik i introduktionen til datatyper.

16) Subs – Hvad er det egentlig?

Udvidet gennemgang af, hvad Subs (procedurer) egentlig er. Herunder kommer vi omkring argumenter.

17) Funktioner

Gennemgang af funktioner, som i princippet svarer til Subs med et output som resultat.

18) Dialogelementer – Beskedbokse

Gennemgang af objektet beskedbokse og dens forskellige former.

19) Dialogelementer – Dialogbokse

Gennemgang af objektet dialog-bokse og dens forskellige former.

20) Tips & Tricks

Et kort overblik over 10 tips, som er gode at kende til, inden man kaster sig ud i programmeringsopgaver.

VBA 2 oversigt

1) Objekter – Generelt

Generel introduktion til hvad objekter er og mapping af primære objekter indenfor Application. Herunder beskrives events, methods og properties.

2) Objekter – Workbook niveau

Detaljeret gennemgang af objekter, som ligger på workbook-niveau. Fokus er på de events og metoder, som ofte anvendes på dette niveau.

3) Objekter – Worksheet niveau

Detaljeret gennemgang af objekter, som ligger på worksheet-niveau. Fokus er på de events og metoder, som ofte anvendes på dette niveau, samt anvendelse af data fra worksheets.

4) Objekter – Ranges

Detaljeret gennemgang af objekt-klassen Range. Der gives en længere række eksempler på, hvordan man kan arbejde med ranges og data i ranges.

5) Objekter – Selektioner

Detaljeret gennemgang af selektion af objekter.

6) Objekter – Address

Detaljeret gennemgang af forskellige måder, hvor man kan tilgå ranges på.

7) Objekter – Offset

Detaljeret gennemgang af offset-metoden, hvor man kan navigere ud fra definerede nulpunkter i ranges.

8) Objekter – Rows/Columns

Detaljeret gennemgang af hvordan vi tilgår rækker og kolonner i VBA til at navigere i ranges.

9) Kontrolstrukturer – Generelt

Generel introduktion til kontrolstrukturer og kodeopbygning, herunder design og kriterie-håndtering. Vi introducerer kort følgende statements. GoTo, Case, If, With og For.

10) Kontrolstrukturer – GoTo

Detaljeret gennemgang af GoTo statement.

11) Kontrolstrukturer – Case

Detaljeret gennemgang af Case statement.

12) Kontrolstrukturer – If

Detaljeret gennemgang af If statement med fokus på strukturen If-Then-Else.

13) Kontrolstrukturer – If-Not

Detaljeret gennemgang af If statement med fokus på strukturen If-Not-Then-Else.

14) Kontrolstrukturer – If-And/Or

Detaljeret gennemgang af If statement med fokus på strukturen If-And, samt If-Or.

15) Opdeling af kode

Høj-strukturering af kode i procedurer til simplificering af kodeopbygning. Der lægges vægt på opdeling af procedurer, så samme type kode ikke angives i flere procedurer.

16) Kald af procedurer

Gennemgang af hvordan man kan kalde procedurer til at køre igennem VBA eller via objekter på worksheet-niveau. Herunder gennemgåes hvordan man kan omgå scoping af private procedurer.

17) Koder/argumenter på tværs

Opsummering af brug af kode og funktioner på kryds og tværs med eksempler på, hvordan man bedst anvender procedurer på tværs.

18) Kontrolelementer – Generelt

Introduktion til kontrolelementer, herunder hvor kontrolelementerne findes, de forskellige typer (formularer og ActiveX), samt kort hvad anvendelse de har.

19) Kontrolelementer – Udvidet I

Anvendelse af kontrolelementer i praksis: knap, afkrydsningsfelt og alternativknapper.

20) Kontrolelementer – Udvidet II

Anvendelse af kontrolelementer i praksis: kombinationsbokse, lister, skalafelter og scoping af kontrolelementer.

VBA 3 oversigt

1) With Statement

Gennemgang af with-statement med eksempler.

2) Loops – Introduktion

Generel introduktion tiil loops (løkker) og typer af loops, med simple eksempler på For-Next loops.

3) Loops – Dynamisk opsætning

Detaljeret gennemgang af scoping af loops i forhold til statisk kontra dynamisk opsætning (loops igennem datasæt af dynamisk størrelse).

4) Loops – Dimensionering

Detaljeret gennemgang af loops igennem flere dimensioner, med eksempler på to-dimensionelle loops.

5) Loops – Do While/Until

Detaljeret gennemgang af Do-While og Do-Until loops set i forhold til For-Next, med eksempler.

6) Flerdimensionelle variable (arrays)

Introduktion til og eksempler på brug af variable i flere dimensioner (arrays), herunder For-Each loop.

7) Brugerdefinerede funktioner I

Opsummering og re-visit til brugerdefinerede funktioner, med eksempler på anvendelse på bruger-niveau og VBA-niveau.

8) Brugerdefinerede funktioner II

Eksempler på anvendelse af brugerdefinerede skræddersyede funktioner igennem VBA.

9) Indsætte formler via VBA

Gennemgang af hvordan formler kan indføres i ranges via VBA.

10) Overførsel af data

Gennemgang af hvordan data kan overføres ved brug af VBA med/uden midlertidig lagring af data.

11) Events – Workbook niveau

Detaljeret gennemgang af events på workbook niveau med eksempler på praktisk brug af disse.

12) Events – Worksheet niveau

Detaljeret gennemgang af events på worksheet niveau med eksempler på praktisk brug af disse.

13) Events – BeforePrint/BeforeSave

Eksempler på brug af events BeforePrint og BeforeSave på workbook-niveau med fokus på data-sikkerhed.

14) Formularer – Introduktion

Generel introduktion til formularer (forms) objekter.

15) Formularer – Objekter/Elementer

Detaljeret gennemgang af de objekter (kontrolelementer) der kan indføres i formularer, med eksempler. Herunder beskrives kort ikke-standard objekter med referencer.

16) Formularer – Data og fokus

Detaljeret gennemgang af visning og skjul af formularer, samt form-modal egenskaben for fokus af formularer. Herunder gennemgåes data overførsel til objekter i formularer.

17) Formularer – Simpel dialogboks

Opsætning af en formular (dialogboks) fra bunden til et eksempel med kunde-katalog system.

18) Formularer – Log ind system

Opsætning af en formular (log-ind system) fra bunden til evt. styring af brugeradgang til filer.

19) VBA editoren vinduer

Kort gennemgang af Immediate og Watch vinduet i VBA editoren med eksempler på brug.

20) Fejlhåndtering

Gennemgang af syntax, compilation og runtime errors, samt håndtering af fejl på runtime-niveau.