Del gerne! :-)

1) Introduktion til VBA

Opsætning af Excel til udvikler-fanen, hvorunder VBA-værktøjet ligger. Desuden gennemgåes makrosikkerhed.

2) VBA-editoren

Gennemgang af VBA-editorens udseende, værktøjer og arbejdsområder.

3) VBA-editoren: Egenskabsvinduet

Gennemgang af egenskabsvinduet i VBA-editoren. Eksempel med navngivning og synlighed af ark.

4) Konventioner

Et overblik over generelle konventioner, som er gode at kende til. Fokus på systemer, navngivning og hierakier.

5) Indspilning af makro

Gennemgang af indspilning af makro-funktionen og hvordan denne virker. Eksempel med filtrering af data.

6) Hello World

Udarbejdelse af første kode fra bunden – vi anvender standard-eksemplet “hello world”.

7) Data – Variable

Grundlæggende lektion, hvor data “variable” gennemgåes.

8) Data – Dimensionering

Grundlæggende lektion, hvor dimensionering af data beskrives. Herunder gennemgåes “Option Explicit”.

9) Scoping – Procedurer

Vi gennemgår princippet af scoping (tilgængelighed – Private/Public) af procedurer.

10) Scoping – Data

Vi gennemgår princippet af scoping (tilgængelighed – Private/Public) af variable.

11) Kommentarer

Gennemgang af kommentering af kode i VBA og hvordan dette kan anvendes, samt hvordan det ikke bør anvendes.

12) Data – Datatyper

Introduktion til biblioteket med datatyper. Vi introducerer: Sand/Falsk, Byte, Integer, Long, Single, Double, String, Date og Variant.

13) Data – Konstanter

Grundlæggende lektion, hvor data “konstanter” gennemgåes.

14) Data – Tal datatyper

Udvidet gennemgang af tal-datatyper, som indgik i introduktionen til datatyper.

15) Data – Tekst datatyper

Udvidet gennemgang af tekst-datatyper, som indgik i introduktionen til datatyper.

16) Subs – Hvad er det egentlig?

Udvidet gennemgang af, hvad Subs (procedurer) egentlig er. Herunder kommer vi omkring argumenter.

17) Funktioner

Gennemgang af funktioner, som i princippet svarer til Subs med et output som resultat.

18) Dialogelementer – Beskedbokse

Gennemgang af objektet beskedbokse og dens forskellige former.

19) Dialogelementer – Dialogbokse

Gennemgang af objektet dialog-bokse og dens forskellige former.

20) Tips & Tricks

Et kort overblik over 10 tips, som er gode at kende til, inden man kaster sig ud i programmeringsopgaver.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =