Del gerne! :-)

1) Objekter – Generelt

Generel introduktion til hvad objekter er og mapping af primære objekter indenfor Application. Herunder beskrives events, methods og properties.

2) Objekter – Workbook niveau

Detaljeret gennemgang af objekter, som ligger på workbook-niveau. Fokus er på de events og metoder, som ofte anvendes på dette niveau.

3) Objekter – Worksheet niveau

Detaljeret gennemgang af objekter, som ligger på worksheet-niveau. Fokus er på de events og metoder, som ofte anvendes på dette niveau, samt anvendelse af data fra worksheets.

4) Objekter – Ranges

Detaljeret gennemgang af objekt-klassen Range. Der gives en længere række eksempler på, hvordan man kan arbejde med ranges og data i ranges.

5) Objekter – Selektioner

Detaljeret gennemgang af selektion af objekter.

6) Objekter – Address

Detaljeret gennemgang af forskellige måder, hvor man kan tilgå ranges på.

7) Objekter – Offset

Detaljeret gennemgang af offset-metoden, hvor man kan navigere ud fra definerede nulpunkter i ranges.

8) Objekter – Rows/Columns

Detaljeret gennemgang af hvordan vi tilgår rækker og kolonner i VBA til at navigere i ranges.

9) Kontrolstrukturer – Generelt

Generel introduktion til kontrolstrukturer og kodeopbygning, herunder design og kriterie-håndtering. Vi introducerer kort følgende statements. GoTo, Case, If, With og For.

10) Kontrolstrukturer – GoTo

Detaljeret gennemgang af GoTo statement.

11) Kontrolstrukturer – Case

Detaljeret gennemgang af Case statement.

12) Kontrolstrukturer – If

Detaljeret gennemgang af If statement med fokus på strukturen If-Then-Else.

13) Kontrolstrukturer – If-Not

Detaljeret gennemgang af If statement med fokus på strukturen If-Not-Then-Else.

14) Kontrolstrukturer – If-And/Or

Detaljeret gennemgang af If statement med fokus på strukturen If-And, samt If-Or.

15) Opdeling af kode

Høj-strukturering af kode i procedurer til simplificering af kodeopbygning. Der lægges vægt på opdeling af procedurer, så samme type kode ikke angives i flere procedurer.

16) Kald af procedurer

Gennemgang af hvordan man kan kalde procedurer til at køre igennem VBA eller via objekter på worksheet-niveau. Herunder gennemgåes hvordan man kan omgå scoping af private procedurer.

17) Koder/argumenter på tværs

Opsummering af brug af kode og funktioner på kryds og tværs med eksempler på, hvordan man bedst anvender procedurer på tværs.

18) Kontrolelementer – Generelt

Introduktion til kontrolelementer, herunder hvor kontrolelementerne findes, de forskellige typer (formularer og ActiveX), samt kort hvad anvendelse de har.

19) Kontrolelementer – Udvidet I

Anvendelse af kontrolelementer i praksis: knap, afkrydsningsfelt og alternativknapper.

20) Kontrolelementer – Udvidet II

Anvendelse af kontrolelementer i praksis: kombinationsbokse, lister, skalafelter og scoping af kontrolelementer.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − three =